LP/2019/392 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 41. zasadnutí Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo v Ríme 22. – 29. júna 2019

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.