LP/2019/390 Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 - 2021

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.