LP/2019/372 Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.