LP/2019/193 Návrh predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie)

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.