LP/2018/932 Informácia o výsledkoch skúšok, testov, prieskumu trhu Bojového obrneného vozidla/Viacúčelového taktického vozidla 4x4 a návrh postupu realizácie obstarávania

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.