LP/2018/905 Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy delegácie SR vedenej predsedom vlády SR P. Pellegrinim v Azerbajdžane, 12. – 14. 11. 2018

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.