LP/2018/776 Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 - Akčný plán na roky 2018-2020

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.