LP/2018/532 Návrh riadneho predbežného stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v colnej oblasti "Colníctvo"

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.