LP/2018/488 Správa o priebehu a výsledkoch 6. posudzovacieho zasadnutia v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, konaného v dňoch 21. mája – 01. júna 2018 vo Viedni

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Beriem na vedomie, že materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Úlohy podľa novonavrhovaného nariadenia, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá, považujeme za úlohy pre výrobcov vozidiel, ktorý by mali pre Európsku Komisiu zasielať ustanovené údaje. Ak by však bolo potrebné v systéme evidencie vozidiel sledovať novo-zavádzané údaje o emisiách ťažkých nákladných vozidlách, potrebujeme mať v čo najkratšom čase schválený definitívny návrh nariadenia, vrátane zverejnenia technických postupov, podľa ktorých je potrebné údaje sledovať a vykazovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail