LP/2018/470 Mimoriadne finančné požiadavky na kontrolu afrického moru ošípaných na území Slovenska

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.