LP/2018/342 Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poiplie na roky 2018 – 2047

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.