LP/2018/273 Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2017

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Berieme na vedomie negatívne vplyvy vyplývajúce z predmetného materiálu na rozpočet verejnej správy, ktoré sú kvantifikované v celkovej sume 866 498,18 eur, z toho úhrada výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác v sume 634 250,24 eur a úhrada výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác v sume 232 247,94 eur, pričom ich financovanie je zabezpečené v rozpočte kapitoly Všeobecná pokladničná správa na rok 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail