LP/2018/265 Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2017

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.