LP/2018/225 Dodatok č.1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.