LP/2017/948 Metodika pre spoločné postupy a podporu, prevencie a pripravenosti organizácie pre systematické zabezpečenie informačnej bezpečnosti

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.