LP/2017/919 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Zemianske Kostoľany – plynofikácia a zateplenie budov

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.