LP/2017/914 Návrh na ratifikáciu Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) bez pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: - z bodu B.1 odporúčame v súlade so zaužívanými formuláciami vyňať slovo „podpísanú“, Nakoľko predmetná dohoda sa predbežne vykonáva od 10. júna 2013 v súlade s jej čl. 30 ods.1 a oznámenie o jej predbežnom vykonávaní bolo vyhlásené v Zbierke zákonov SR č.187/2015 Z. z., túto skutočnosť nie je potrebné dopĺňať do návrhu uznesenia vlády SR. K doložke vybraných vplyvov: - v bode 1 navrhujeme uviesť pokiaľ ide o charakter predkladaného materiálu, že ide o materiál nelegislatívnej povahy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K celému materiálu: Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Beriem na vedomie, že materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem, že v takom prípade sa v doložke vybraných vplyvov v bode 9 neoznačuje rozpočtová zabezpečenosť vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) BEZ PRIPOMIENOK Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail