LP/2017/910 Návrh Medzirezortného programu 06E – Podpora obrany štátu na roky 2018 až 2023

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.