LP/2017/90 Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Kráľová na roky 2017 – 2046

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.