LP/2017/774 Návrh účasti delegácie SR na 3. zasadnutí Environmentálneho zhromaždenia Programu OSN pre životné prostredie, 04.-06. decembra 2017, Nairobi, Keňa

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.