LP/2017/74 Návrh na zmenu gestora a termínu úlohy z uznesenia vlády Slovenskej republiky

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.