LP/2017/562 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 72. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.