LP/2017/258 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Michalovce, Mestské kasárne – rekonštrukcia budovy č. 2

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.