LP/2017/219 Aktualizácia Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.