LP/2017/132 Aktualizácia úlohy o zriadení detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.