LP/2016/834 Akčný plán rozvoja okresu Rožňava

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.