LP/2016/824 Návrh na zabezpečenie úloh v súvislosti s výkonom funkcie predsedu Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD predsedníčkou Úradu jadrového dozoru SR

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.