LP/2016/822 Návrh predbežného stanoviska - Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Nariadenie (EÚ) č. 531/2012, pokiaľ ide o pravidlá pre veľkoobchodné roamingové trhy

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.