LP/2016/809 Akčný plán rozvoja okresu Revúca

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.