LP/2016/772 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 71. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.