LP/2016/624 Návrh Dohody o hospodárskej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.