LP/2016/621 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 3. mimoriadnom stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, konanom vo Viedni, Rakúsko, v dňoch 22. - 23. júla 2016

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.