LP/2016/592 Plán práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2016

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.