LP/2016/468 Správa o oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky za rok 2015

Zoznam hromadných pripomienok

Autor Text pripomienky Detail
Verejnosť (Verejnosť) a Detail