LP/2016/292 Akčný plán rozvoja okresu Rimavská Sobota

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.