LP/2016/184 Hodnotiaca správa k národnému projektu: „Zvýšenie kvality výkonu zamestnancov štátnej správy v oblasti agendy EÚ - príprava na predsedníctvo SR v Rade EÚ“

Zoznam hromadných pripomienok

Autor Text pripomienky Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Detail