LP/2016/1138 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť VERSACO s. r. o., IČO: 36 726 231, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Hnúšťa, okres Rimavská Sobota

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.