LP/2016/1041 Návrh Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2017

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.