LP/2016/1037 Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 – 2046

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.