LP/2016/1026 Návrh Cestovnej mapy k Národnému infraštruktúrnemu plánu Slovenskej republiky na obdobie 2018 - 2030

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.