PI/2024/7 Návrh nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 4239/2024-510
Podnet: Návrh plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Takáč, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.01.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/7
Dátum začiatku PK: 15.01.2024
Dátum konca PK: 26.01.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.01.2024
Ukončenie štádia: 15.01.2024
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.01.2024
Ukončenie štádia: 26.01.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)