PI/2024/6 Návrh zákona o sprístupňovaní určitých komodít a výrobkov súvisiacich s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu Únie a o ich vývoze z Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 3371/2024-2001
Podnet: Návrh plánu Legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2024
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Takáč, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.01.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/6
Dátum začiatku PK: 16.01.2024
Dátum konca PK: 29.01.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.01.2024
Ukončenie štádia: 15.01.2024
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.01.2024
Ukončenie štádia: 29.01.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)