PI/2024/59 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Správa daní
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/008670/2024-724
Podnet: Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2023/2226 zo 17. októbra 2023
ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.04.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/59
Dátum začiatku PK: 21.03.2024
Dátum konca PK: 05.04.2024
Dátum ukončenia procesu: 08.04.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.03.2024
Ukončenie štádia: 21.03.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.03.2024
Ukončenie štádia: 05.04.2024
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 06.04.2024
Ukončenie štádia: 08.04.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)