PI/2024/46 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/7623/2024-82
Podnet: Predloženie návrhu zákona vyplýva z úlohy B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 447 z 13. septembra 2023.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.03.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/46
Dátum začiatku PK: 27.02.2024
Dátum konca PK: 01.03.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.02.2024
Ukončenie štádia: 27.02.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.02.2024
Ukončenie štádia: 01.03.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)