PI/2024/45 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S16140-2024-OL
Podnet: PLÚV SR na rok 2024
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dolinková, Zuzana, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.03.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/45
Dátum začiatku PK: 27.02.2024
Dátum konca PK: 04.03.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.02.2024
Ukončenie štádia: 27.02.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.02.2024
Ukončenie štádia: 04.03.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)