PI/2024/41 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8697/2024-1.15
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2024/232 z 25. októbra 2023
ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ
pokiaľ ide o výnimku pre kadmium a olovo v plastových profiloch v elektrických a elektronických oknách a dverách s obsahom zhodnoteného tvrdeného polyvinylchloridu
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Taraba, Tomáš, Ing. Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.03.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/41
Dátum začiatku PK: 22.02.2024
Dátum konca PK: 06.03.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.02.2024
Ukončenie štádia: 22.02.2024
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.02.2024
Ukončenie štádia: 06.03.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)