PI/2024/40 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ... 2024, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S15898-2024-OL
Podnet: podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dolinková, Zuzana, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/40
Dátum začiatku PK: 21.02.2024
Dátum konca PK: 22.02.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.02.2024
Ukončenie štádia: 21.02.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.02.2024
Ukončenie štádia: 22.02.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)