PI/2024/32 Návrh zákona o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Občianske právo
Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/006979/2024-652
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 56/2024 k Rámcovému plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na IX. volebné obdobie
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/32
Dátum začiatku PK: 06.02.2024
Dátum konca PK: 23.02.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.02.2024
Ukončenie štádia: 06.02.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.02.2024
Ukončenie štádia: 23.02.2024
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)