PI/2024/24 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 10/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 4616/2024-520
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Takáč, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/24
Dátum začiatku PK: 01.02.2024
Dátum konca PK: 29.02.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.02.2024
Ukončenie štádia: 01.02.2024
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Prebieha
Začiatok štádia: 01.02.2024
Ukončenie štádia: 29.02.2024