PI/2024/22 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: S14690-2024-OL
Podnet: PLÚV SR 2024
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dolinková, Zuzana, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: PI/2024/22
Dátum začiatku PK: 31.01.2024
Dátum konca PK: 29.02.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 31.01.2024
Ukončenie štádia: 31.01.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Prebieha
Začiatok štádia: 31.01.2024
Ukončenie štádia: 29.02.2024